Eveline Van Laere

Juridisch raadgever - Advocaat

Eveline Van Laere

Eveline is advocaat aan de balie van Antwerpen en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het bouw- en appartementsrecht, waarvoor zij al van bij haar studies een bijzondere interesse betoonde. Zo schreef Eveline o.m. een masterproef over de complexiteit van de aandelen verbonden aan de privatieve kavels en de impact ervan op de verdeling van de gemeenschappelijke lasten.

Zij staat o.m. verenigingen van mede-eigenaars, syndici, architecten, bouwpromotoren en aannemers bij met juridisch advies in alle fases van het bouwproces en verdedigt, indien het niet anders kan, hun belangen in de rechtbank.

Eveline wordt regelmatig gevraagd voor het houden van lezingen over appartementsmede-eigendom. Zo behandelde ze onder meer onderwerpen zoals: betonrot en de aansprakelijkheid van de syndicus.

Zij wordt jaarlijks door de UCLL gevraagd om een gastcollege te geven over het recht op mede-eigendom in al haar vormen.

Leer hier de expert beter kennen:

DVS: “Beste Eveline, omschrijf jezelf in een paar woorden”. 

Eveline: "Gedreven, punctueel en empathisch."

DVS: “Je bent partner binnen het advocatenkantoor Bannister en je bent ondertussen al meer dan 10 jaar advocaat. Was het een jeugddroom om advocaat te worden?”

Eveline: "Neen, eigenlijk niet. Op het einde van mijn middelbare schooltijd wist ik helemaal niet wat te kiezen. Ik had wel een voorliefde voor wetenschappen en de studierichtingen Geneeskunde en Farmacie stonden dan ook bovenaan het lijstje, De vrees echter voor het vak statistiek heeft me uiteindelijk voor de brede opleiding van Rechten doen kiezen. Met deze opleiding kon ik nog van alles gaan doen.  

Gaandeweg is de interesse dan aangewakkerd. Een succesvolle stage in de advocatuur en leuke pittige pleidooien hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. Naarmate je meer ervaring opdoet en steeds beter wordt in je vak, wordt het elke dag leuker.  

In het bouwrecht kom je ook in aanraking met de meer technische kant van de zaak. Daar heb ik de link met wetenschap alsnog gevonden. Het is een mooi, maar uitdagend beroep."

DVS: “Eén van de materies waarin je actief bent, is het bouwrecht. Hierbinnen behandel je regelmatig dossiers met betrekking tot de gedwongen appartementsmede-eigendom.

Wanneer ben je voor de eerste keer met deze materie in aanraking gekomen en wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat je je o.m. in mede-eigendom bent gaan specialiseren?”  

Eveline: "Tijdens mijn studies aan de KULeuven al. Ik heb mijn masterproef geschreven over aandelen in appartementseigendom. Hoe verdeel je die op een eerlijke manier? Hoe kan je zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van elke individuele mede-eigenaar? Verdeel je de aandelen op basis van oppervlakte? Op basis van nut? Of laat je de eigenaar op de hoogste verdieping het meeste bijdragen in de kost van de lift. Eigenlijk een oefening die mij op het lijf geschreven staat: Wat is nu het eerlijkste voor iedereen? Hoe kunnen we voor zoveel mogelijk mensen het beste doen?"

DVS: “Waar en in wiens gezelschap vind je het na de werkuren en tijdens een welverdiende vakantie leuk vertoeven? Beoefen je eventueel een hobby?”

Eveline: "Het werk als advocaat is nooit echt gedaan. Ik probeer ook echt veel beschikbaar te zijn voor mijn cliënten, maar ook voor mijn medewerkers. Het evenwicht bewaken, is geen eenvoudige oefening.  

Maar een weekend met mijn vriendinnen (waaronder ook veel advocates trouwens) en/of met mijn hond Maurice zijn voor mij een bron van energie.  

Tijdens de coronapandemie ben ik ook gestart met golf. Ben ik een natuurtalent? Neen, maar we doen ons best en zijn in beweging in de buitenlucht en dat is wat telt."

DVS: “Als je terugkijkt op de voorbije jaren en vooral op de voortdurend en snel veranderende maatschappij, zou je dan vandaag opnieuw voor dit beroep kiezen? Waarom wel? Waarom niet?”

Eveline: "Zoals hierboven geschreven, heb ik niet echt voor de advocatuur gekozen. Being a lawyer it happened to me, but it may happen again. 😊  

De advocatuur sluit – bij nader inzien – ook naadloos aan bij de waarden die ik als kind van kleine zelfstandigen heb meegekregen. Wie hard werkt, geraakt verder."

DVS: “Vertel ons tot slot heel kort een weetje over jezelf?”

Eveline: "Een kraam met warme Luikse wafels voorbijlopen, blijft moeilijk 😊."

DVS: “Hartelijk dank voor dit interview. We zijn vereerd en blij dat je deel uitmaakt van het expertenteam van De Vrijwillige Syndicus.”