Frede Van In

Juridisch raadgever - Advocaat

Frede Van In

Frede is advocaat sinds 2010 (balie West-Vlaanderen). Zij is samen met Mr. Célin De Zutter stichtend vennoot advocatenkantoor Reallegal in Brugge. 

Frede heeft een stevige expertise opgebouwd in alle juridische aspecten met betrekking tot de bouw, aankoop, verkoop en (ver)huur van vastgoed.

Ze heeft een bijzondere interesse voor het appartementsrecht en behandelt dan ook veel dossiers binnen het domein van de gedwongen mede-eigendom.

Frede is coauteur van het boek: “Wegwijs in appartementsmede-eigendom”  (2023 - Story Publishers).