Ron Magis

Conflictoplossend raadgever - Erkend bemiddelaar

Ron Magis

Ron is al jaren deskundige communicatie binnen het lokaal bestuur van de stad Mortsel  

Doorheen zijn beroepsloopbaan, waarbinnen hij ook actief was als parlementair medewerker, heeft Ron zich op het vlak van burgerzaken, politiek, ruimtelijke ordening en huisvesting, ondernemen en - last but not  least - communicatie verschillende skills en wetgevingen eigen gemaakt. 

Hij schreef rond huisvesting en woonkwaliteit verschillende artikels en  publiceerde  over wonen in magazines van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Maatschappij, Sociaal Wonen en Wonen-Vlaanderen. 

Vanuit zijn regentaatsopleiding ontwikkelde Ron een voorliefde voor de Nederlandse taal. 

Door een aanvullende opleiding en door diverse opleidingsmodules uit de politieke en sociale wetenschappen groeide zijn interesse voor psychologie en de sociologische aspecten binnen onze samenleving. In het verlengde hiervan volgde hij de opleiding tot bemiddelaar in zowel burgerlijke en handelszaken als in sociale zaken en arbeidsrelaties. Binnen beide domeinen is Ron door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar.  

Dat Ron een hart heeft voor het bemiddelen blijkt duidelijk uit het feit dat hij voor Pro Mediation als praktijkbegeleider kandidaat-bemiddelaars mee ondersteunt en evalueert tijdens de rollenspelen en praktijkoefeningen. 

Onder meer de VME’s die abonnee zijn van De Vrijwillige Syndicus, kunnen beroep doen op deze erkende bemiddelaar voor het buitengerechtelijk oplossen van een conflict.