Skip and go to content
//
//

Sandbox is a multipurpose HTML5 template with various layouts which will be a great solution for your business.

//

Story Publishers - De Vrijwillige Syndicus Sint-Pietersnieuwstraat 95A
9000 Gent
info@devrijwilligesyndicus.be
+32-491-373146

Follow Us

Opmaak van een EPC gemeenschappelijke delen voor kleine residentiële gebouwen. De deadline van 1 januari 2024 nadert met rasse schreden!

Door de doelstelling om Europa te helpen klimaatneutraal te worden tegen 2050, moet sinds 2022 niet alleen voor de privatieve delen van een residentieel gebouw maar moet ook voor de gemeenschappelijke delen een energieprestatiecertificaat (EPC) worden opgemaakt. Voor kleine gebouwen verstrijkt de deadline eind 2023. Uiterlijk tegen 1 januari 2024 moet er dus ook in die gebouwen een EPC gemeenschappelijke delen voorhanden zijn. 

Tijdens de opleiding Opmaak van een EPC gemeenschappelijke delen op donderdag 16 november 2023, overlopen de sprekers Hilde Nagels (technisch raadgever/ingenieur-energiedeskundige) en Peter Leyseele (juridisch raadgever bij De Vrijwillige Syndicus) deze verplichting.  

De experten duiden onder meer het juridisch en technisch kader en reiken de (mede-eigenaar) syndicus een praktisch stappenplan aan. Tot slot wordt er ook een overzicht gegeven van de financiële steunmaatregelen en de mogelijkheid om een renteloos renovatiekrediet af te sluiten.

Waarom een EPC van de gemeenschappelijke delen? 

De duizenden appartementsgebouwen die in de naoorlogse periode werden gebouwd, zijn vaak niet aangepast aan de huidige normen van energiezuinigheid. Om (tijdig) de Europese langetermijndoelstelling tegen 2050 te halen, geldt sinds 1 januari 2023 een renovatieplicht voor residentiële gebouwen. 

Voor mede-eigenaars is het EPC van de gemeenschappelijke delen een handig hulpmiddel dat hen de energetische toestand van het gebouw weergeeft en hen op een snelle en eenvoudige manier informeert over welke delen er (dringend) moet worden gerenoveerd. Het EPC kan tevens dienen als leidraad om bepaalde renovatiewerken aan te pakken.  

EPC verplicht voor alle residentiële appartementsgebouwen? 

In beginsel geldt de verplichting voor alle residentiële appartementsgebouwen met minstens 2 appartementen en met gemeenschappelijke delen. Het maakt daarbij niet uit of het om een gebouw met één of meerdere mede-eigenaars gaat.  

Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande appartementsgebouwen. Bij nieuwbouw is de regel dat het EPC niet onmiddellijk aanwezig moet zijn, maar uiterlijk 10 jaar en 1 maand na het verkrijgen van de omgevingsvergunning (de vroegere stedenbouwkundige vergunning). 

Hoelang blijft het EPC geldig? 

Het certificaat blijft maximum 10 jaar geldig. Deze periode start vanaf de datum van opmaak van het certificaat. Wanneer er tijdens de geldigheidsduur van het certificaat een energetische renovatie wordt uitgevoerd en een nieuw certificaat wordt opgemaakt, dan vervalt automatisch de resterende duurtijd van het vorige certificaat. 

Hoe ziet een EPC van de gemeenschappelijke delen er uit? 

Een EPC gemeenschappelijke delen kan opgedeeld worden in 4 delen:

   1. Huidige staat van het gebouw 

Op het voorblad van het certificaat wordt een samenvatting gegeven van de huidige staat van de gemeenschappelijke gebouwschil en de aanwezige collectieve (technische) installaties. 

Er wordt ook aangegeven in welke mate deze al voldoen aan de energiedoelstelling van 2050. 

    2. Aanbevelingen 

Op basis van een methodiek die werd uitgewerkt, worden in het certificaat aanbevelingen en tips gegeven om de gemeenschappelijke delen energiezuiniger te maken. 

De aanbevelingen worden aangeduid op basis van een kleurcode. Zo duiden rood en oranje prioritaire aanbevelingen aan, een gele aanduiding heeft betrekking op o.a. zonne-energie, enzovoort. 

   3. Aandachtspunten 

Ook punten die de nodige aandacht vereisen (zoals ventilatie, sanitair warm water, luchtdichtheid en zomercomfort) worden meegegeven op het EPC.  

   4. EPC in detail 

In het laatste deel wordt meer in detail ingegaan op de algemene aanbevelingen en deze m.b.t. de schildelen, de collectieve ruimteverwarming, de verlichting, de installaties voor zonne-energie en de overige collectieve installaties. 

Tot slot wordt verwezen naar de bewijsstukken die voor het desbetreffende EPC werden gebruikt. 

 

Interesse in het opmaken van een EPC van de gemeenschappelijke delen, de impact van het EPC gemeenschappelijke delen op de privatieve delen, de steunmaatregelen of het renovatiekrediet?  

Hou deze pagina in de gaten en schrijf je binnenkort in voor de opleiding die De Vrijwillige Syndicus  organiseert op donderdag 16 november 2023.  

Auteur: Peter Leyseele (Peter@devrijwilligesyndicus.be )